Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 411
Năm 2019 : 8.130
 • Lê Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tin học
  • Điện thoại:
   0913079559
  • Email:
   winwinmi@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân ngành SP Sinh
  • Điện thoại:
   0917756090
  • Email:
   thithuynguyen1979@gmail.com
 • Lê Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915932012
  • Email:
   lelananh79@gmail.com
 • Lê Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913491345
  • Email:
   lethithanhthuypdp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905877017
  • Email:
   thanhphuongpdp@gmail.com
 • Nguyễn Hoài Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982562048
  • Email:
   misa0708@yahoo.com.vn
 • Vũ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0934982555
  • Email:
   tueanh79@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914141045
  • Email:
   nguyennhidhqt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983977045
  • Email:
   hongluannghia1973@gmail.com
 • Đoàn Văn Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914444023
  • Email:
   bombocon0401@gmail.com
 • Trần Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919378555
  • Email:
   hgiang1144@gmail.com
 • Trần Thị Kim Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0945346222
  • Email:
   kimchautom@gmail.ccom
Video Clip
Văn bản mới