Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phan Đình Phùng

Đông Hà - Quảng Trị
quangtri-thcsphandinhphung@edu.viettel.vn